ترکیه

تعداد پاراگرف: 2

هشت و سی و هفت دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، ما پیشتر از گمانمان در مورد اجرای ترور آقای تاتلیسس به دستور یا توسّط(در واژه) آقای اردوغان سخن به میان آورده‌ایم.

بیست و یک و پنجاه و شش دقیقهٔ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، ما پیشتر در خصوص گمانمان از صحنه سازی کودتا در تارا از جانب آقای اردوغان سخن به میان آورده‌ایم، همینطور تبانی با آقای مسعود بارزانی در جهت روشن نگه داشتن آتش جنگ با فرستادن سربازان و پیش‌مرگه‌ها به کام مرگ.