صدا و سیما، رادیو و تلوزیون فلتا(ایران)

تعداد پاراگرف: 8

در پاراگراف پیشین در خصوص مدیریّت صدا و سیما توسّط آقای رضا رشیدپور سخن به میان آمده است، این موضوع را منتفی در نظر گرفته‌ام و مایلم ریاست کنونی صدا و سیما توسّط آقای پیمان جبلّی تداوم یابد. ۱۲:۵۴ جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ ژوئن ۷ ۲۰۲۴ گلشناس تهران.

مایلم آقای رضا رشیدپور بر کرسی ریاست صدا و سیما بنشینند، ۲۱:۱۶ جمعه ۶ بهمن ۱۴۰۲ ژانویه ۲۶ ۲۰۲۴ تبریز.

مایلیم برنامه زنده و تماس شخص مخاطب مقدور باشد، 19:07 دوشنبه 7 شهریور 1401 آگوست 9 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “مخاطب” به “شخص مخاطب” ویراست شد، 19:33.

شبکه ی پنج را شبکه ی تهران می پنداریم و مایلیم چنین باشد، 21:39 پنج شنبه 20 مرداد 1401 آگوست 11 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم شبکه ی رادیویی خبر از شبکه ی تلویزیونی خبر ایجاد شود با قابلییت پخش ایینترنتی آنلاین با حجمی کمتر از پانزده کیلو بایت در ثانیه، وضعییت مناسب استریو برای پخش موسیقی با دو بلندگو به گمان 128 کیلو بایت بر ثانیه است، 14:53 پنج شنبه 20 مرداد 1401 آگوست 11 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. نزدیک همان دقایق قبل در ذخیره به نظر دچار مشکل شده بود، گمان بردیم مربوط به بخش اشاره به 128 کیلو بایت در ثانیه برای کیفییت موسیقی است، پیگیر نشدیم، در هنگام بستن مرورگر از ما پرسید و با این حال بستیم، لحظاتی قبل از اعلان ذخیره ی خودکار بررسی شد، همان بخش بود، بازگردانی شد. 21:37 همین حوالی.

در سایت رسمی شبکه ی دو و خبر بزرگ دارنده ی تصویر که نمایش زنده را تبدیل به تمام صفحه می دارد غیر فععال شده است، گمان می بریم کار آقای جهانگیر کوثری است، 16:43 سه شنبه 4 مرداد 1401 جولای 26 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

اگر در هم راستایی اتوریتی منظر با منظر مشکلی هست دست کم در فلتا(ایران) و هامون(بنیاد مستضعفان) و صدا سیما به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای امیر حسین فتتاح پسر آقای پرویز فتتاح(مدیر هامون) آن را بر طرف می سازد، در موضوع صدا سیما، رادیو و تلوزیون، بلا نسبت نجاسات در پیگیری دلیل پخش توهین و چرندیات و نجاسات به این موضوع رسیدیم، گویا مقبره ی آقای باقر نیز در نزدیکی مقبره ی آقای محممد بنیانگذار فرقه ی اسلام است، تیتر نوشته از “صدا و سیمای فلتا(ایران)” به “صدا و سیما، رادیو و تلوزیون فلتا(ایران)” ویراست شد، 23:36 چهارشنبه 15 تیر 1401 جولای 6 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

در رادیو و تلویزیون مایلیم شبکه های مرتبط به مشاری ها(استانی) از هامون تامین بودجه گردند برای مددتی مناسب تا مشاری ها وضعییت مناسب را جهت مدیرییت آن بیابند، در خصوص شبکه های غیر مشاری و شبکه ی تهران در صورت عدم توانایی به تامین مخارج از خود شبکه مایلیم پخش متوققف گردد، باغستان شهریار 20:15 جمعه 30 اردیبهشت 1401.