فهم و شعور

تعداد پاراگرف: 1

شعور، پیشتر چنین مطرح می داشتیم که شعور اکتسابی نیست، این مضمون را چنین ویراست می داریم که به گمان تمایل به کسب شعور اکتسابی نیست، ۱۲:۵۸ سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ ۲۸ جون ۲۰۲۲ خانه گبضه. امما این چنین نیز به نظر لنگان است، شاید راه آن نا پیدا باشد و شخص در تکاپو، آیا سقف برخی اشخاص چنین است و بیش از این انتظار سوزاندن زمان است، به گمان حکایت تکراری خویشان و دردسر رویارویی با خویش است، ۱۳:۰۳ همین حوالی. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، منتشر شده در لپ تاپ DELL مدل Latitude، اینترنت پس از سه بار گفتن، دو بار همچون خدمت رسیدن و یک بار با فاصله در دسترس قرار گرفت، 22:10 سه شنبه 7 تیر 1401 28 جون 2022 بلا نسبت تویله، گبضه.