دانشگاه

تعداد پاراگرف: 3

مایل نیستیم دانشگاه تحت هیچ شرایطی بسته شود، چه بزرگترین طوفانها یا زلزله ها چه گسترده ترین بیماری ها حتتی اگر دانشگاه متروک گردد مایل نیستیم بسته شود و اگر بودند شخصی مشکل ساز در این خصوص مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 22:46 سه شنبه 29 شهریور 1401 سپتامبر 20 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم معبر خودرو در ضلع شرقی دانشگاه امیر کبیر به همراه پل حذف گردد. ضلع شرقی دانشگاه امیر کبیر تهران، ۱۷:۴۸ چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰. گمان می‌بریم تغییر نام دانشگاه امیرکبیر مناسب باشد، ۱۸:۰۵ همین روز، اطراف دانشگاه امیرکبیر، خیابان انقلاب.

مایلیم تردّد در فضای دانشگاه بدون پرسشی برای عموم میسّر باشد. پارک لاله، ۱۵:۵۷ چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰.