موضوعات اخیر

دانشگاه


مایلیم معبر خودرو در ضلع شرقی دانشگاه امیر کبیر به همراه پل حذف گردد. ضلع شرقی دانشگاه امیر کبیر تهران، ۱۷:۴۸ چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰. گمان می‌بریم تغییر نام دانشگاه امیرکبیر مناسب باشد، ۱۸:۰۵ همین روز، اطراف دانشگاه امیرکبیر، خیابان انقلاب.

مایلیم تردّد در فضای دانشگاه بدون پرسشی برای عموم میسّر باشد. پارک لاله، ۱۵:۵۷ چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.