زیر ساخت شهری

تعداد پاراگرف: 1

گمان می‌بریم اجرای زیر ساخت شهری در معبر خودرو یا دست کم انشعاب منفرد با فاصلهٔ چند ده متری از درب منازل مناسب باشد. ۱۵:۰۳ سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۰.

,