سفارت ایالات متّحدهٔ آمریکا

تعداد پاراگرف: 5

سفارت ایالات متتحده ی آمریکا در تهران ، به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم مریلا زارعی در موضوع برپایی سفارت ایالات متتحده ی آمریکا در تهران موثثر است، ۰۰:۴۰ یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ۳ جولای ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای رضا کیانیان نیز در برپایی سفارت افا(اسرائیل) موثثر است، ۱۱:۵۸ همین حوالی. به گمان آقای بنیانگذار هم یار وردپرس در موضوع عدم اعلام رسمی قیمت دلار بازار فلتا(ایران) از جانب بانک مرکزی نقش دارند، همینطور به گمان ایشان(آقای بنیانگذار همیار وردپرس) در تدوین ویدئوهای منتشر شده از جانب داعش نقش داشته اند، ۱۲:۲۵ همین حوالی. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، لپتاپ DELL مدل Latitude در 14:41 همین حوالی. در ساعات نخست دو یا سه بار هات اسپات بر طبق اددعای خانوم والده خود به خود قطع شده است، 15:45 همین حوالی.

در صورت تمایل ایالات متتحده ی آمریکا مایلیم در نمایندگی یا کارداری جهت استقرار ایالات متتحده ی آمریکا در تهران مشارکت داشته باشیم، گبزه استانبول ۱۰:۰۷ شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱. کارگزاری به کارداری ویراست شد، ۱۱:۰۸ همین حوالی.

در صورت تمایل ایالات متّحدۀ آمریکا مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر استقرار نماینده یا نمایندگان ایالات متّحدۀ آمریکا در محلّ سفارت آن کشور در تهران اجرا شود، باغستان شهریار 08:35 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر تسلیم خاک ایالات متّحدۀ آمریکا در تهران به نمایندگان دولت آن کشور اجرا شود، باغستان شهریار 22:08 دوشنبه 19 اردیبهشت 1401. همینطور در خصوص سفارت اُفا(اسرائیل) در تهران مایلیم در خصوص هر شخص ناقض تحویل به نمایندگان مشترک دولت افا و فلسطین اجرا گردد، همینطور در خصوص هر شخص ناقض استفادۀ دولت اُفا(اسرائیل) از سفارت فلسطین در تهران، 23:45 همین حوالی. همینطور در خصوص هر شخص داخل کشور ناقض حرکت در مسیر حذف ویزا برای تمامی کشورها، 23:49 همین حوالی.

به نظر زیرساخت فکری برپایی سفارت ایالات متّحدهٔ آمریکا فرآهم است و آقای رئیسی نیز در مسیر رفع موانع هستند در دایرهٔ امکان ایشان، آقای بایدن که به نوعی شاید بتوان گفت پادویی آقای خامنه‌ای را در این ایّام داشته‌اند گویا مخالف این موضوع هستند، آنچه به گمان می‌رسد دولت ایالات متّحدهٔ آمریکا و آقای ترامپ در این خصوص راغب هستند البتّه موضوعاتی همچون موارد مطرح شده مربوط به ادیان ابراهیمی و تبعات احتمالی آن برای افراد در جنب این موضوعات ممکن است قابل محتمل دانستن باشد. چنین گمان برده‌ایم. یازده و چهارده دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و پنج آذر هزار و چهارصد شمسی.