موضوعات اخیر

خطّ هوایی منظر

viewpoint-airline

مایل نیستیم تکمیل ظرفیّت عنوان شود. باغستان شهریار، ۲۳:۴۹ شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم هزینهٔ تردّد هوایی کمتر از زمینی باشد. ۲۱:۰۰ دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.