خط هوایی شحص منظر

تعداد پاراگرف: 7

حد اقل چهار موتور مایلیم در هواپیمای خط هوایی مرتبط به شحص منظر و به شرط احتجام در هر جامعه ی متمایل در این موضوع لحاظ گردد با اینحال موضوع طرراحی هوا کش موتور نیز مناسب به بررسی است و در مجموع در صورتی که بودر(بودند) شحصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، در تیتر نوشته شخص به شحص ویراست شد، ۱۸:۴۹ سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۱۱ ۲۰۲۲ خانه ی آقای والد در باغستان شهریار.

در خصوص استفاده ی شخصی و تجاری مایلیم با شرکت SpaceX مذاکره شود، مایلیم دست کم برای مصرف شخصی شخص منظر در کنار دو فروند طرح آقای ایلیوشین از تولید شرکت آقای ایلان ماسک نیز بهره بر (بر خور دار، بهره مند) باشیم، ۱۲:۰۶ جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۱۶ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. مایلیم در خصوص مصرف تجاری محصولات شرکت Blue Orgin با ایشان مذاکره صورت گیرد، ۱۲:۰۹.

در خصوص موضوع تغییر تعداد موتور یا تغییر طرراحی موتور هواپیماهای مسافربری خط منظر که در پاراگراف پیشین مطرح شده و مربوط به همین روز زمانی پیشتر است در نوشته ی خط هوایی منظر مایلیم در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند مذکور تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، در صورت احراز معددل نظر جهانی در گمان مطرح شده به کار شکنی در خصوص استفاده از ساختار موتور ایمین تر در هواپیماهای مسافربری مایلیم موضوع بر طرف گردد و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند مذکور تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص ایشان اجرا شود به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، در خصوص تمامی شرکت های تولید دارنده ی هواپیما در سطح جهان در صورت تمایل ایشان مایل هستیم مشارکت در تولید داشته باشیم، 17:55 پنج شنبه 6 مرداد 1401 جولای 28 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

مایل نیستیم در خط هوایی منظر از هواپیمای دو موتوره بهره گرفته شود، دست کم چهار موتور مناسب است، خوابیدن پرواز ارجح است به پریدن با دو موتور در طرراحی حاضر، برخی جنگنده ها از یک موتور بهره می برند که احتمالا هواخور و نفس کش آن ها از جلوی هواپیما از بیش از یک منفذ تامین می گردد، برخورد پرنده و ورود اجسام چنین به درون موتور در طرراحی حاضر در صورت وقوع حادثه ای گریز ناپذیر در از دست رفتن موتور به گمان می رسد، 14:54 پنج شنبه 6 مرداد 1401 جولای 28 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان اجبار مرسوم مددعیان سلسله ی آقای ابراهیم در پس این موضوع دو موتوره ی چنین سر باز نهفته است، احتمال مرگ و میر بیشتری در پریدن و نوعی کند داشتن مسیر علم. 15:34 همین حوالی.

مایلیم برای مصرف شخصی دست کم دو فروند هواپیمای Mr Ilyushin Il-96-300PU به شکل تولید جدید و آماده به پرواز در مالکییت داشته باشیم، در صورت موافقت وضعییت احتجامی به موضوع صنعت فارا(روسیه) مایلیم شرایط عرضه ی محصولات صنعت فارا فرآهم و به شکلی همه گیر با تبلیغات حرفه ای صورت گیرد، 23:21 یکشنبه 19 تیر 1401 جولای 10 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. “خطّ هوایی منظر” به “خط هوایی منظر” ویراست شد، 13:19 دوشنبه 20 تیر 1401 جولای 11 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. “Mr” به پیش از نام آقای ایلیوشین که گویا طرراح هواپیمای مذکور هستند و نام هوا پیما از ایشان وام دار است افزوده شد، ۰۲:۴۷ جمعه ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۲ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایل نیستیم تکمیل ظرفیّت عنوان شود. باغستان شهریار، ۲۳:۴۹ شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم هزینهٔ تردّد هوایی کمتر از زمینی باشد. ۲۱:۰۰ دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰.