مشکل منظر

تعداد پاراگرف: 2

خطای خواندن کارت، ایستگاه مترو آزادی(پایانه که قید نشده)، خطا یکبار، با فرض نزدیکی به واقع بودن این گمان در خصوص گمان ما در رفتار و اصل وجود ایشان شاید دختر پسر ارشد آقای رفسنجانی را نیز در بحث مدفوع و خوراک روزانه گنجاندیم. ایستگاه مترو آزادی، ۱۱:۱۹ چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰. در صورت نزدیک به واقع بودن این گمان در خصوص وجود چنان فردی و درگیری ایشان با موضوع دست کم مورد نخست مایلیم انجام گیرد، ۱۱:۲۷ مترو در مسیر کلاهدوز، مقصد مسیر دولت آباد. حوالی بعثت به مسیر دولت آباد ویراست شد، ۱۱:۴۶، ایستگاه مترو شهدا. شرط گمان رفتار و وجود در بخش نخست و شرط وجود در بخش تمایل اجرا افزوده شد، ایستگاه بعثت، ۱۲:۰۵ همین روز.

پیشتر با پیام کارت ناخوانا در مترو روبه رو شده‌ایم و امروز کارت شناسایی نمی‌شد که بعد از حدود سه چهار آزمون مرتفع گشت، ایستگاه شهید زین‌الدّین به سمت آزادگان، ۱۵:۲۱ دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰. به کل از پیش از کارت حذف شد، حوالی تقاطع خیابان معلّم و مرودشت، ۱۵:۵۴ همین روز.