پایهٔ دستمزد و حقوق

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم به شرط برپایی ساختار وتویی بر اساس رای مستقیم شهروند و یا حرکت در آن مسیر پایه ی حقوق در ساختار دادستانی فلتا(ایران) دست کم یک بار با پایه حقوق ایالات متتحده ی آمریکا در این خصوص طراز گردد، در خصوص پایه حقوق ساختار پزشکی گمان می بریم نسبت تعداد پزشکان بر جمعییت از طراز مناسبی برخوردار نیست و به نظر اگر موضوع بازنگری در میزان حقوق در صنف پزشکی مطرح باشد مناسب خواهد بود بیش از پنجاه درصد آن صرف زیر ساخت آموزش و علمی آن گردد، ۱۹:۵۱ شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

مایلیم برای شرایط پیش رو دست کم یک حدود تنظیمْ پایهٔ دستمزد با پایهٔ دستمزد در ایالات متّحدهٔ آمریکا طراز شود، ایستگاه اتوبوس پل بابا سلمان باغستان شهریار، ۱۰:۲۷ پنج‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰. ایستگاه اتوبوس افزوده شد، پایانهٔ آزادی، ۱۱:۱۵ همین روز.