آنچه نمی‌خواهیم به جای آنچه می‌خواهیم

تعداد پاراگرف: 1

اگر مثال‌های موجود در این گفتار از نخواسته‌های ما باشند گمان می‌بریم مناسب باشد دست کم اندکی در عوض آنچه می‌خواهیم به آنچه نمی‌خواهیم اندیشیدن، همچون جنگ، بی احترامی و گستاخی، موضوعاتی که سبب سلب آرامش می‌شوند و نظایری که محتمل است از نخواسته‌ها به ذهن برسند. باغستان شهریار، ۱۰:۱۳ دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰. آیا آرامش ممکن است بدون لحاظ اخلاق تأمین شود، آیا آرامش زیر مجموعهٔ اخلاق است. ۱۰:۲۰ همین حوالی. موضوع آرامش با اسلاگ serenity مستقل تعریف شد، ۱۰:۲۲ همین حوالی. گمان می‌بریم پیشتر اشاره داشته‌ایم به این گمان که آرامش از گران‌بهاترین‌هاست اگر نگوئیم گران‌بهاترین. ۱۰:۳۲ همین روز.