عبادت و ازدواج عقدی در سلسلهٔ آقای ابراهیم

تعداد پاراگرف: 1

به نظر شما برپایی نماز و ازدواج‌های عقدی چه میزان در نفوذ به گمان ما گمراهی آقای محمّد تاثیر گذار است. باغستان شهریار، ۱۰:۴۷ شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰.