موضوعات اخیر

ورزش کشتی


به گمان قهرمانی تیم جوانان کشتی فرنگی فلتا(ایران) در آسیا با نظر آقای خامنه ای با تحدید صورت گرفته است، 11:03 پنج شنبه 16 تیر 1401 جولای 7 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.


یک پاسخ به “ورزش کشتی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.