نیروی هوایی ارتش ایران

تعداد پاراگرف: 1

به گمان سقوط جنگنده ی F14 در اصفهان کار امام جمعه ی اصفهان بوده است، به گمان از طریق سپاه در چرخ جلوی جنگنده موادد انفجاری کنترل از راه دور کار گذاشته شده است، گویا تقلیدی بوده از کار آقای روحانی در واژگونی اتوبوس، ۱۱:۳۷ یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ Gebze گبزه تارا(ترکیه).