تمامی نوشته ها به ترتیب زمان انتشار

تعداد پاراگرف: 0

مجلس موسّسان

چند روز پیش موضوع ویراست قانون اساسی حاضر و نوشتن قانون اساسی نو را به مجلس شورای اسلامی سپردم و مایلم آقای معین الدّین سعیدی نماینده ی بلوچستان و سیستان در صورت تمایل ریاست مجلس موسّسان را بر عهده گیرند، مایلم قوانین موجود بررسی شوند و نکات نامناسب همچون اساس ولایت فقیه[…]

اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۳

اسرائیل

نوع حمله ی پیشین به اسراییل ترتیبی نبود که تمایل من باشد، از نظر من حمله ی زمینی با شروع تسخیر بلندی های جولان مناسب بود و است تا خلع سلاح کامل اسراییل، به هر حال حمله ی وعده ی صادق با تعدادی نه چندان اندک از پرنده و موشک از ایران[…]

اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۳

کارمزد انتقال پول بین بانکی جهانی

گویا کارمزد انتقال پول بین بانکی در جهان یک درصد است، مایلم یک ده هزارم درصد باشد به ترتیبی که کارمزد انتقال ده هزار دلار برابر با یک دهم دلار یا ده سنت و کارمزد انتقال یک میلیارد دلار برابر با ده هزار دلار گردد، و اگر درآمدی از این طریق به[…]

اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۳

درصد بندی تسهیم و تقسیم کار در جا به جایی دارایی من در ایران و حکومت جامعه

دقایقی قبل از وضعیّت موجود به این نتیجه رسیدم که اگر تمام کارهای غیر، قطع شود و همگی به جا به جایی دارایی من در ایران بپردازند جلوتریم، به هر حال هشتاد درصد جابجایی دارایی و بیست درصد کار دیگر، از آن بیست درصد هفتاد درصد زدودن مدّعیان سلسله ی آقای آدم[…]

اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۳

پرورش و آموزش کودکان و سلسله ی آقای آدم

مدّعیان سلسله ی آقای آدم از تمایل به بقای بشر استفاده کرده اند، از اینکه انسان میل به وجودی ابدی دارند، شاید بدون ادّعای مالکیّت بر انسان امّا در عمل خود را مالک جان و مال و همسر انسان جا زدند، با داستانی کذایی از بهشت و دوزخی جوشیده از ذهن آقای[…]

اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۳

انرژی متصاعد شده از ما و تاثیر آن بر غذا و خوراک و نوشیدنی

به نظر انرژی رفتار و اعمال ما در محیط متساعد شده و جذب اشیا می شود، از این رو احتمالاً ضربه زدن به گوشت خام یا رفتاری خشن داشتن با مایعات و خوراکی ها محتمل است بر مصرف کننده ی آن تاثیر نامناسبی داشته باشد. ۲۲:۲۰ دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ آوریل ۲۹[…]

اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۳

نظر سنجی جهانی ترس

مایلم از شهروندان جهان در خصوص منبع ترس ایشان سوال شود اگر از کشور یا قوم یا دلیلی واهمه دارند، ۲۳:۲۱ دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳ مارس ۲۵ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.

فروردین ۶, ۱۴۰۳

گرینلند

به گمان امکان خودکفایی گرینلند در تولید پوشاک توسّط ملکه ی دانمارک دچار نقص شده است و این خلا به نظر از طریق ایالات متّحده آمریکا و اروپا تامین می شود، گویا این موضوع ایجاد خلل از طرف ملکه دانمارک در بسط فاشیسم در جهان موثّر است، مایلم شرایط مناسب با هماهنگی[…]

فروردین ۵, ۱۴۰۳

تاسیس راکتور هسته ای در ایران از جانب آلمان

پیشتر در مجموع به تأسیس ده راکتور نیروگاهی از جانب آلمان در ایران اشاره شده است، در تعداد نیروگاه اتمی در هر استانِ غیر پهناور به نظر دست کم یک مورد با ظرفیتی بیش از بزرگترین های موجود جهان مناسب خواهد بود، ۱۷:۲۴ سه شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳ مارس ۲۶ ۲۰۲۴ در[…]

فروردین ۴, ۱۴۰۳
Page 1 Page 2 Page 3 Page 90