تمامی نوشته ها به ترتیب زمان انتشار

تعداد پاراگرف: 0

ماهیّت اسلام، شعر و تفنّن یا پروتوکل زندگی و حکومت

آیا اسلام ثمره ی کتاب شعری و افعال شاعری است که شاید زمان تفنّن و سرگرمی یا تمدّد اعصاب انسان به کار آید یا پروتوکلی است برای مدیریّت زندگی انسان در تمامی جنبه ها. ۰۱:۰۹ جمعه ۷ مهر ۱۴۰۱ سپتامبر ۲۹ ۲۰۲۳ اردبیل، باغمیشه، منزل مادر بزرگ.

مهر ۷, ۱۴۰۲

آداب خوردن غذا

خوردن و جویدن با دهان بسته تا صدای مارچ و مورچ بلند نشود، هورت نکشیدن نوشیدنی و غذا، غذا را به خدمت سر رساندن نه اینکه سر را خم داریم به خدمت غذا. ۱۵:۰۹ شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ سپتامبر ۲ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار. در خصوص مورد سوّم، خم نداشتن سر به[…]

شهریور ۱۱, ۱۴۰۲

تفاوت سفر دنیایی و سفر آخرتی

سطحی نگه داشتن دنیا برای مردم برای رساندن منفعت دنیا به مدّعیان آخرت، تا عمر مردم کوتاه تر، نفعشان کمتر و خرد و عقلشان زایل تر باشد. ۲۳:۰۷ دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲ اوت ۲۸ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.

شهریور ۶, ۱۴۰۲

مفهوم و حواشی، زبان، آگاهی و علم

به گمان هر آنکه در عوض مفهوم، علم و آگاهی حاشیه هایی چون ابزار انتقال مفهوم(زبان) را برای تعریف هویّت ارجح می گیرند در حال خیانت به جامعه ی خویش هستند. ۱۹:۰۶ پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ اوت ۱۷ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.

مرداد ۲۶, ۱۴۰۲

آیا فرضِ محال، محال نیست

به گمان فرض محال گرفتن و گفتن که فرض محال که محال نیست امری نادرست و نا مناسب است، گویی باقی سخن را هر چه قدر هم مناسب بر نا مناسبت و پی و شالوده ای نا درست چیدن است، محالْ به هر ترتیب محال است مگر اینکه محال نباشد. ۲۳:۵۱ سه[…]

مرداد ۲۴, ۱۴۰۲
Page 1 Page 2 Page 3 Page 90