نظر سنجی جهانی ترس

تعداد پاراگرف: 1

مایلم از شهروندان جهان در خصوص منبع ترس ایشان سوال شود اگر از کشور یا قوم یا دلیلی واهمه دارند، ۲۳:۲۱ دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳ مارس ۲۵ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.