موضوعات اخیر

نزدیک شدن به احتجام، رای اکثرییت


عنوان نوشته از “شرط احتجام(رای اکثریّت، جمهور)” به “نزدیک شدن به احتجام، رای اکثرییت” و اسلاگ نوشته از “condition-of-ehtejam-republic” به “approaching-to-ehtejam-republic” ویراست شد، 11:42 دوشنبه 27 تیر 1401 جولای 18 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

در خصوص آنچه از آن سهم داریم به دارایی ولی شامل تمام آن نمی‌شود(اکثریّت مطلق) مایل به اظهار نظر در خصوص آن نیستیم و در صورتی که زاویه‌ای نا مناسب با گرایش ما موجود باشد تمایلی به ادامه در آن مجموعه نداریم، باغستان شهریار 08:37 جمعه 16 اردیبهشت 1401. “یا ورود به موضوعات آن” از بعد از “اظهار نظر” حذف شد، “و زاویۀ دید” از بعد از “گرایش” حذف شد، 09:09 همین حوالی.

مایلیم هر آنچه در مالکیّت و اختیار تام ما نیست به شرط فرآهم بودن آزادی اندیشه شامل شرط احتجام(رای اکثریّت) گردد، این مضمون از دو طرح موضوع پیشین در بخش‌های قبل همین نوشته است، باغستان شهریار 01:05 جمعه 9 اردیبهشت 1401. “ترکیب” از پیش از “دو طرح” حذف شد، 05:03 همین حوالی.

مایلیم موضوع مطرح شدۀ تعقیب(پیرگرد) قضایی، مسدود سازی دارایی، مصادرۀ دارایی و جزا به شرط فرآهم بودن آزادی اندیشه از شرط احتجام بگذرد، باغستان شهریار 00:42 جمعه 9 اردیبهشت 1401. “رای اکثریّت” نخست از نوشتن متن پیشین به تیتر نوشته افزوده شده است، 00:45 همین حوالی.

مایلیم هر آنچه در مالکیّت و اختیار تام ما نیست شامل شرط احتجام گردد، باغستان شهریار 03:47 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.


دیدگاهتان را بنویسید