اذان

تعداد پاراگرف: 4

مایلیم هر شخص که «در بسط صدای اذان تاثیر دارند همچون صدای اذان از اپ در گوشی موبایل» یا «در آمدن صدای اذان از مساجد یا هر محفل دیگری» تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 21:29 یکشنبه 9 مرداد 1401 جولای 31 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

قطع شدن صدای اذان هنوز در باغستان شهریار به گمان ما نرسیده است، آیا مناسب است مطرح داشتن این پرسش که چرا هنوز زبان و گوش و چشم امام مساجد باغستان شهریار مرتفع نشده است، دست کم سه مسجد، البتّه به نظر یکی از سه در گمان در جنوب منتها علیه غربی باغستان لحاظی داشته‌اند. باغستان شهریار، ۱۶:۵۲ پنج‌شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰. همان مسجدی است که در انتخابات ریاست جمهوری (احتجام) اخیر ما پس از طیِّ صف به دلیل ضرورت خروج کفش از درب ورود فضای رای بازگشتیم. ۱۶:۵۶ همین حوالی.

اگر گمانی نزدیک به واقع باشد آیا اذان همان خروج آقای محمّد از دایرهٔ انسان و گرایش به عربده‌های خشونت حیوانی نیست، بلا نسبت حیوانات. ۲۳:۰۸ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰.

گمان می‌بریم بخشی از ترجمهٔ همراه با برداشت از اذان و قرآن که در ادامه مطرح می‌شود مناسب باشد، خدایی که من تعریف کرده‌ام بزرگتر است، شهادت می‌دهم(گویی نوعی قسم باشد) که خدایی جز آنچه من تعریف کرده‌ام نیست، شهادت می‌دهم محمّد پیامبر خدایی است که تعریف کرده‌ام، بشتابید به سوی فعلی که تعریف کرده‌ام و عملی بهتر از آن نیست. البتّه به نظر به وضوح در قرآن عدم اجبار در دین مطرح شده است امّا آیا این دلیل می‌شود موضوعات پیشین هر روز چند فقره شاید با بلندترین انواع صدا که از نظر ما گوش خراش و آزار دهنده است در فضای اجتماع پراکنده شود، آیا این برهان دروغ کلام نیست، کدام اختیار و انتخاب بر سر راه آنکه هنوز به سنّ بلوغ آن نرسیده است داده شده، اینکه پیش از فهم اختیار و احترام بشر در چاه این شهادت‌ها مدفون است، شاید هم بتوان چنین گمان برد که ذکاوتی کافی نبوده تا چنین گمانی از ذهن راوی این موضوعات آقای محمّد بگذرد، البتّه ما چنین گمان نمی‌بریم، همگی به طناب خدایی که من تعریف داشته‌ام چنگ بزنید و متفرّق نشوید، به نظر سلسلهٔ آقای ابراهیم و میراث داری آن نیز در این خصوص بی تاثیر نیست، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. شش و شانزده دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی. بخش چنگ و طناب افزوده شد، قرآن به توضیح نخست نوشتار در خصوص برداست افزوده شد، هفت و سه دقیقهٔ همین روز. نوع قسم به نوعی قسم ویراست شد، ۰۹:۰۶ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.