بهرهٔ بانکی، درصد سود

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم دارایی مشکل سازان در طرح رسمی سود صفر درصد بانک مرکزی بلوکه گردد، خیابان محمّد رسول الله باغستان شهریار، ۱۷:۴۱ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

گمان داریم وضعیّت جاری در خصوص درصد بانکی در فلتا نامناسب است اگر نظر اکثریّت مطلق جامعه نیز چنین باشد مایلیم در صورت تمایل بانک‌ها بر رسیدن به درصدی مناسب در بهرهٔ بانکی نظارت داشته باشند. درصد سود به عنوان نوشته افزوده شد. ۰۲:۳۵ پنج‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰. در نهایت در عوض “نزدیک به واقع” از “نظر اکثریّت مطلق” استفاده شد. ۰۲:۳۷ همین روز.

شش و سی و دو دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، گمان می‌برید تداوم رفتارهایی در جهت پاسداشت و حفظ نگهداری یاد افراد به گمان ما غلطی چون آقای علی و سلسهٔ نقل شدهٔ ایشان چه میزان در مواردی همچون تفتیش عقاید و رباخواری ساختار یافته در بتن حکومت تاثیر گذار است، آیا این موارد به کل تاثیری دارند، آیا بی تاثیر هستند.