کامبوج

تعداد پاراگرف: 3

مصادرهٔ دارایی پادشاه کامبوج به نفع نهاد منظر مقرّر است. باغستان شهریار، ۱۰:۳۷ دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰.

کمبوجیهٔ در عنوان نوشته و متن پیشین به کامبوج اصلاح شد. ۲۳:۵۹ سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص پادشاه کامبوج اجرا گردد. ۲۳:۱۳ سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰. به گمان ما چنین رسیده است، به نظر نمی‌رسد پادشاهان تایلند و کامبوج در آلودگی هوا در غرب مغولستان و مرکز فارا بی تاثیر بوده باشند، ۲۳:۳۰ همین روز. همینطور تمایل ماست هر شش جزا در خصوص نخست وزیر کامبوج. ۲۳:۳۳ همین روز.