سینمای فرانسه

تعداد پاراگرف: 3

در پیوند نوشتهٔ “فرانسه” flowup.ir به hifor.ir ویراست شد. باغستان شهریار، ۱۴:۵۸ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

نقل از نوشتهٔ فرانسه، باغستان شهریار، ۱۱:۵۴ دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰:

“گمان می‌بریم خانوادهٔ آقای الن دلون جهت اعلام موضوع اتانازی آقای آلن دلن تحت فشار قرار گرفته‌اند، به گمان ما موضوع اتانازی آقای الن دلن واقع نشده است. باغستان شهریار، ۱۱:۴۳ دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰.”