سینما

تعداد پاراگرف: 7

به نظر ساخت فیلم پدر خوانده به کارگردانی آقای کاپولا به سفارش آقای مهندس میر حسین موسوی انجام گرفته است، ۰۷:۰۱ یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ مارس ۳۱ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار. خط خورد، ۱۹:۵۱ یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ می ۱۹ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.

آنچه روز گذشته به گمان ما رسید به نظر خانوم الناز شاکردوست در ترد آقای نامجو از فلتا با آن کیفیّت بی تاثیر نبوده‌اند و حادثه‌ای که در صحنهٔ بازی برای ایشان روی داده است نیز گویا پاسخی از جانب آقای خامنه‌ای بوده است. ۱۱:۰۱ پنج‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص آقای صابر ابر اجرا گردد. ۱۴:۰۷ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰. همینطور خانوم بازیگر نقش همسر حاجی گرین‌اف در اخراجی‌ها، ۱۵:۳۲ همین روز. همینطور آقای فرزاد موتمن، ۱۵:۴۱ همین روز.

به گمان ما آتش زدن سینما رکس آبادان کار آقای مسعود کیمیایی بوده یا دست کم با مشارکت ایشان انجام شده است و به پاداش پس از ضبط دادگاه عاملان توسّط ایشان مدیریّت شبکهٔ تلویزیونی نیز به ایشان محوّل شده است، به نظر تمایل ایشان به انتقال این مضمون است که از بسته خواهد بودن درب سینما در آتش زدن اطّلاع نداشته‌اند امّا به گمان ما چنین نمی‌رسد. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. ۱۵:۴۹ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

چنین گمان برده‌ایم گویی غدّه‌ای سرطانی را از کالبدی جدا ساخته باشیم، خانوم افسانه پاکرو، به نظر انتخاب آقای خامنه‌ای است این نام فامیل، به هر ترتیب مایلیم بینایی و زبان و گوش، مغز و پوست ایشان مرتفع گردد. ۲۱:۱۲ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰. باشی به باشیم و قرار به تمایل ویراست شد. ۲۱:۳۴ همین روز. پوست افزوده شد، ۲۳:۳۱ همین روز. حذف کرده به جدا ساخته ویرایش شد، ۰۸:۱۶ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

به نظر خانوم‌ها الناز شاکردوست و هستی مهدوی از نوادگان آقای خامنه‌ای هستند، چنین گمان برده‌ایم، ده و سی و چهار دقیقهٔ سه‌شنبه چهارده دی هزار و چهارصد شمسی. گمان افزوده شد، دوازده و یک دقیقهٔ همین روز.

چهل و شش دقیقهٔ بامداد پنجشنبه بیست و هفت آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر جدایی خانوم بهنوش طباطبایی از همسر ایشان آقای مهدی پاکدل به اجبار آقای میر حسین موسوی صورت گرفته است، چنین به گمان ما رسیده است.