به فکر رسیدن، در عقل گنجیدن

تعداد پاراگرف: 1

گمان می‌بریم هر آنچه در فکر فرد بگنجد برای آن فرد مقدورِ شدن است، آن فکر شاید جرقّهٔ نخست باشد چون دانه‌ای افتاده بر خاک. باغستان شهریار، ۲۲:۲۲ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.