دِپارت

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم دارایی خانوم نیوشا ضیغمی(هنرپیشه) مسدود، مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند و مجموع !-واکنش‌مناسب در خصوص ایشان اجرا شود، باغستان شهریار 03:30 سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401.