موضوعات اخیر

الماس آقای نادر شاه افشار


به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن پسر آقای خاتمی آقای عماد الددین مسیر عودت الماس آقای نادر شاه افشار را هموار می سازد، 12:28 سه شنبه 14 تیر 1401 جولای 5 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

گمان می‌بریم الماس آقای نادر شاه افشار طعمۀ مناسبی است، باغستان شهریار 02:41 پنج‌شنبه 22 اردیبهشت 1401.

به گمان مشکل ساز اصلی در مسیر عودت الماس دوران آقای نادر شاه افشار از انگلستان آقای محسن رضائی هستند، ۰۲:۴۱ سه‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱.

مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در مسیر عودت الماس آقای نادر شاه افشار به خزانهٔ دولت در فلتا اجرا شود. ۰۱:۲۷ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰. آقا به نام و اسلاگ نوشته افزوده شد، ۰۱:۲۹ همین روز.

در خصوص جلوگیری از عودت الماس نادر شاه افشار از تاج ملکهٔ بریتانیا چه کارهایی انجام گرفته است. بیست و یک و چهل و سه دقیقهٔ دوشنبه هشت آذر هزار و چهارصد شمسی.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *