شرمندگی

تعداد پاراگرف: 1

شرمندگی، آیا مناسب است ما شرمنده بمانیم به پرداخت باج که فرزندانی از ما فردا نخواهند توانست از زیر بار شرمندگی خارج شوند، اگر چنین گمان بریم آیا همین فعل ما خود درصدی از دلیل آن نیست اگر تمام آن نباشد، ۲۲:۳۱ جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). “به پرداخت باج” افزوده شد، ۰۰:۱۰ شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ همین حوالی.

,