دستمزد کارمندی

تعداد پاراگرف: 1

گمان نمی‌بریم تعیین حدّ اکثر دستمزد کار مناسبی باشد گمان می‌بریم پیشتر در این خصوص اشاره یا اشاراتی بوده است به هر ترتیب به گمان ما ممکن است این موضوع حکومت را از متخصّصین با کیفیّت بالا محروم دارد. باغستان شهریار، ۱۲:۴۳ سه‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰.