خطا

تعداد پاراگرف: 1

خطا از تکرار است و تکرار از خطا، پیشتر به این مضمامین یا بخشی از آن احتمالاً اشاره یا اشاراتی داشته‌ایم، شاید سهل شمردن موضوعات نیز در این بحث دخیل باشند وقتی زندگی به عبور می‌گذرد، حالا می‌گفتی، حالا می‌رفتی حالا انجام میدادی، حالا بگیر، حالا بیار، حالا هم برو، همه چیز گویی سمبل است و ماست مالی و نتیجه آبِ سرازیر از لب و لوچه است در حسرت یکی مرسدس و آیفون و یک جو کیفیّت و سواد، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. هشت و دو دقیقهٔ سه‌شنبه شانزده آذر هزار و چهارصد شمسی.