وضعیّت Flowup.ir

تعداد پاراگرف: 9

آیکون محتوای عریض‌تر تغییر داده شد، امکان قالب تیره و تم تاریک(کنتراست) افزوده شد. باغستان شهریار، 21:45 شنبه 28 اسفند 1400.

گویا اشاره نشده است، از نو آدرس بر روی میهن وب هاست تنظیم شد و اکنون سایت بر سرور ایشان فضا گرفته است، پاسخ راهیارسرور به درخواست انتقال کمی به تاخیر انجامید که شاید اگر زودتر می‌بود سایت Flowup.ir بر آن بستر بر خط می‌شد. باغستان شهریار، ۱۹:۵۳ چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰.

دسترسی به سایت مجموعه اشعار

d.flowup.ir

دسترسی به سایت لایسنس و فنّی

t.flowup.ir

خیابان جمالزاده، تهران، ۱۱:۵۹ یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰.

در خصوص دامنهٔ Gardun.ir که بر بستر حساب حقوقی دایر است و انتقال آن به حساب حقیقی هم نام و هم کد ملّی نگه داشته شد کد ملّی تعریف شده به عنوان مدیر عامل شرکت معرّفی شده نیز با دارندهٔ حساب یکی است، به هر ترتیب به گمان در dns دامنه‌ها در حساب حقوقی دستبرد صورت گرفته است، آنچه گمان برده‌ایم در سبک کار آقای بیل گیتس گستاخی همراه با بهره گیری از شاید بی اطّلاعی فرد از شرایط یا پریشانی افکار فرد و تحمیل شرمندگی و گستاخی مضاعف است، گویی خطا از فرد بوده و اصلاح آن از قضا به دست دار و دستهٔ آقای بیل گیتس ضروری است که ردّ پای سلسلهٔ آقای ابراهیم نیز به گمانمان می‌رسد. خیابان والعصر، خیابان انقلاب، تهران، ۱۱:۴۳ یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰. “مایلیم به این نکته اشاره داشته باشیم که” از پیش از کد ملّی حذف شد، انتهای خیابان پرچم، اواسط خیابان شکاری، به سمت مسیر انقلاب آزادی تهران، ۱۳:۵۷ یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰.

انتشار محتوا به دامنۀ Flowup.ir انتقال یافت. باغستان شهریار، 05:18 شنبه 21 اسفند 1400. انتشار متن در باغستان شهریار، 18:00 شبنبه 21 اسفند 1400 با تغییر نام پوشۀ پلاگین(از مدار خارج ساختن تمامی پلاگین‌ها)، موضوع سنگ فرش در شهر تهران روز گذشته در Gardun.ir به ثبت رسید که با وجود ثبت در پایگاه داده در سایت نمایان نمی‌گشت، امروز نیز به گمانمان نمایانی موضوع به همین منوال رسید. 18:02 همین روز.