قلم، فونت

تعداد پاراگرف: 4

دسترسی به قلم حاضر به عنوان افزونهٔ وردپرس پس از جابجایی به gardun.ir, پیوند دسترسی به گمان متفاوت میبود اگر کسانی در سایت nic.ir دست کم چشم و زبان و پای خود را در میان نمی‌گذاشتند، شهریار، ۱۸:۵۵ پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱.

دسترسی به قلم حاضر به عنوان افزونهٔ وردپرس پس از جابجایی به flowup.ir از Gardun.ir، که با جابجایی دیگر سایت‌ها نظیر مجموعه اشعار و سایت لایسنس و ابزار ارتباطی از جمله وردپرس نیز به flowup.ir همراه بود. باغستان شهریار، 17:46 یکشنبه 22 اسفند 1400.

دسترسی به قلم حاضر به عنوان افزونهٔ وردپرس. حوالی تقاطع طالقانی و موسوی، ۱۷:۲۵ سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰.

شانزده و بیست و نه دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار تعیین هزینه و کارشناسی فونت‌های فارسی موجود در بازار را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم، ما پیشتر مقرّر داشتیم جواز مصرف فونت‌ها از طریق تامین رضایت خالقین فونت و یا مراکز متخصّص در زمینهٔ بیمه و موارد قضایی چنین تامین گردد، به هر ترتیب تمامی این فرآیند و جزئیّاتش اکنون پیشنهادی برای جامعه است. ما متولّی فونت‌ها را پیشتر وزارت آموزش و پرورش مقرّر داشته‌ایم که این قرار را نیز به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.