موضوعات اخیر

قلم، فونت


دسترسی به قلم حاضر به عنوان افزونهٔ وردپرس پس از جابجایی به gardun.ir, پیوند دسترسی به گمان متفاوت میبود اگر کسانی در سایت nic.ir دست کم چشم و زبان و پای خود را در میان نمی‌گذاشتند، شهریار، ۱۸:۵۵ پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱.

دسترسی به قلم حاضر به عنوان افزونهٔ وردپرس پس از جابجایی به flowup.ir از Gardun.ir، که با جابجایی دیگر سایت‌ها نظیر مجموعه اشعار و سایت لایسنس و ابزار ارتباطی از جمله وردپرس نیز به flowup.ir همراه بود. باغستان شهریار، 17:46 یکشنبه 22 اسفند 1400.

دسترسی به قلم حاضر به عنوان افزونهٔ وردپرس. حوالی تقاطع طالقانی و موسوی، ۱۷:۲۵ سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰.

شانزده و بیست و نه دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار تعیین هزینه و کارشناسی فونت‌های فارسی موجود در بازار را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم، ما پیشتر مقرّر داشتیم جواز مصرف فونت‌ها از طریق تامین رضایت خالقین فونت و یا مراکز متخصّص در زمینهٔ بیمه و موارد قضایی چنین تامین گردد، به هر ترتیب تمامی این فرآیند و جزئیّاتش اکنون پیشنهادی برای جامعه است. ما متولّی فونت‌ها را پیشتر وزارت آموزش و پرورش مقرّر داشته‌ایم که این قرار را نیز به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.


دیدگاهتان را بنویسید