موضوعات اخیر

غذا، خوراک


چنین گمان برده‌ایم، به نظر ساختاری از عرضهٔ محصولات سرطان زا همچون گسترش و تداوم تولید میوه‌های زاییده دار خاصه سیب و پرتغال در فلتا با نظر حاکمان و طبقهٔ حسّاس آن در جریان است. ۱۲:۴۶ پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.