غذا، خوراک

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم پخت موادد غذایی که بدون معللق شدن در مایعات پخته می شوند همچون گوشت کبابی یا نان به صورت معللق و بدون تماس با سطح در مجاورت حرارت ترجیحا تولید شده از چوب یا ذغال پخته شوند و محلل و میزانی که به عنوان گیره ی تعلیق بهره برده می شود به عنوان پرتی و ضایعات در نظر گرفته شود، در صورت زمان بر بودن رسیدن به چنان وضعییتی مایلیم در حالت پیشین درصد تغییر رنگ گرفته از خوراک در حساب ضایعات و زباله در نظر گرفته شود و از آن جدا گردد، به عنوان مثال چیزی نزدیک به یک سانتیمتر از اطراف نان تست یا تمام رو و احتمالا زیر نان کوکه(آقای عثمانی با فرض مناسب بودن گمان آن منطقه به زادگاه این نان، برری). به گمان پیشتر امروز در هنگام نوشتن تاریخ 5 از جلوی سپتامبر توسسط دختر کوچکتر آقای رئیسی حذف شد، 23:27 دوشنبه 14 شهریور 1401 سپتامبر 5 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. در قسمت پرانتز اشاره به کوکه آقای “عثمانی” به “آقای عثمانی با فرض مناسب بودن گمان آن منطقه به زادگاه این نان” ویراست شد که «آقای» در پیش از ویراست موجود نبود، ۰۱:۳۴.

چنین گمان برده‌ایم، به نظر ساختاری از عرضهٔ محصولات سرطان زا همچون گسترش و تداوم تولید میوه‌های زاییده دار خاصه سیب و پرتغال در فلتا با نظر حاکمان و طبقهٔ حسّاس آن در جریان است. ۱۲:۴۶ پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰.