مشکل Gardun.ir

تعداد پاراگرف: 3

دست کم در این مقطع زمانی چنین به گمان می‌رسد، به گمان قطع دارندهٔ سایت و از دسترس خارج دارندهٔ محتوای پیشین gardun.ir نزد ir24.ir که سبب از نو نوشتن تقریبی آنچه با یاری حضور ذهن در یاد نشسته و مناسب انگاشته شده از آن محتوا آقای محمّد جواد ظریف هستند، باغستان شهریار، ۱۲:۳۸ چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱.

در فضای ادمین دسته‌بندی نشده را دارای یازده نوشته به نمایش می‌گذارد امّا در فراخوانی نوشته‌ها دسته را بدون نوشته معرّفی می‌دارد، باغستان شهریار، 20:10 چهارشنبه 18 اسفند 1400.

پیشتر نیز با این موضوع مواجه بوده‌ایم و احتمالا اشاره شده است، آزمون خوانش قلم سایت از سایت گوگل دچار مشکل است با وجود حاضر بودن tag مرتبط در head سایت. باغستان شهریار، 17:46 سه‌شنبه 17 اسفند 1400.