اتاق گاز

تعداد پاراگرف: 2

وجود اتاق گاز در گوآنتانو مقرّر است. نه و چهار دقیقهٔ یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد شمسی.

در وابستگی به تحمیل عمدی آلودگی به هوای جوامع در فلتا با سوزاندن موادّ فسیلی آلاینده یا هر شکل دیگری همچون اختلال در کیفیّت بنزین یا جلوگیری از به‌ روز رسانی موتورهای احتراقی و جلوگیری از بهره‌گیری از موتورهای الکتریکی اعدام با اتاق گاز یا اجبار بودن در اتاق گاز به میزان مقتضی در روز تا پایان عمر یا مقطعی مقتضی گزینه‌ای است که در گمان ما مطرح گشت. اگر مشکلی در نظر افراد آمد احتمالاً بتوان با رضایت فرد غلظت گاز را بالا برد تا پروسه سریعتر مرتفع گردد. هشت و پنجاه و پنج دقیقهٔ یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد شمسی. بخش حلّ مشکل فرد افزوده شد، نه و سه دقیقهٔ همین روز.