موضوعات اخیر

هائیتی


گمان می‌بریم قتل احتجام هائیتی به فرمان ملکۀ بریتانیا انجام شده است. 12:45 چهارشنبه 27 بهمن 1400.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *