موضوعات اخیر

تحمیل استهلاک و هزینهٔ آموزش


گمان نمی‌بریم مناسب باشد آزمون و خطای آموختن را به مخاطب و مشتری روا داشتن، در شاگردی علَم استادی بر افراشتن. باغستان شهریار، ۲۰:۴۹ پنج‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰.

, ,

دیدگاهتان را بنویسید