بیمه

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم در سطح کشور و به شرط احتجام در سطح جهان اجبار شخص به اخذ بیمه شامل تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا گردد همینطور در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 19:51 یکشنبه 9 مرداد 1401 جولای 31 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. لحظاتی قبل شمول دسته ی “insurance industry” افزوده شد، 20:01 همین حوالی.

مایلیم در کشور دارایی افرادی که شهروندان را ملزم به اخذ بیمه می‌دارند بلوکه شود، باغستان شهریار، ۱۵:۱۴ چهارشنبه ۱۰ فروردین 1401. “1400” به “1401” ویراست شد، 19:46 یکشنبه 9 مرداد 1401 جولای 31 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

,