مالکیّت معنوی

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم در ساختار حکومت دارایی مشکل سازان در مسیر حفظ مالکیّت معنوی مسدود گردد. گمان می‌بریم به عنوان مثال مالکیّت معنوی ممکن است در خصوص یک هنرمند و آثار ایشان باشد که در قالب کپی رایت یا حقّ مولّف از آن یاد شده است و یا رسمیّت یک شخص در نشستن بر کرسی احتجام(ریاست جمهوری) بر مبنای رای جامعه. باغستان شهریار، ۰۷:۵۹ جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰.