فهم و نفهم

تعداد پاراگرف: 1

هزینهٔ نفهمی دیگران را اگر ما می‌پردازیم فرقمان با نفهمان در چیست، باغستان شهریار، پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱.