موضوعات اخیر

فهم و نفهم


هزینهٔ نفهمی دیگران را اگر ما می‌پردازیم فرقمان با نفهمان در چیست، باغستان شهریار، پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱.


دیدگاهتان را بنویسید