موضوعات اخیر

روابط بین‌الملل


مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در فلتا از شهروندان کشور در مسیر حذف ویزای تمامی ممالک جهان اجرا شود. ۰۲:۲۲ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید