تعصّب

تعداد پاراگرف: 1

آیا نوعی از تعصّب موجود است که خشک و کور نباشد، فرق تعصّب با تعهّد در چیست، چه چیزهایی را در تعصّب به راحتی می‌توان کنار گذاشت، دایرهٔ حریم انسان با چه موضوعاتی تعریف می‌شود، آیا انسانِ بدون اختیار را می‌توان به راحتی انسان نامید یا دست کم در مواجهه با آن به سادگی معذّب نشد، آیا میتوان به اختیارِ نوعِ انسان تعصّب داشت. در خصوص ناپسندهای پیش آمده در مسیر زندگی افراد به ارادهٔ ایشان گمان می‌بریم که این احتمالاً از حقارت درون است که غفلت و سستی خویش را با رنگی از سپردنش به دوش دیگران تزیین کنیم در گمان خویش و بر آن فخر نماییم و زندگی را در همین گمراهی آغشته به تباهی به پایان بریم. چنین گمان برده‌ایم. دوازده و بیست و نه دقیقهٔ چهارشنبه هفده آذر هزار و چهارصد شمسی.

,