مشکل سایت ir24.ir

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر مدّتی آنطور که احتمالا در مشکلات سایت منظر اشاره شده است فضای میزبانی را از سایت ir24.ir به اجاره داشته‎‌ایم که به گمان ما به دلیل فشارهایی که به سرویس دهنده وارد گشت این سرویس دهی بعد از مقطعی کش و قوس قطع شد و دسترسی ما نیز به محتوا و فایل‌هایمان مسدود گشت با این همه به نظر سایت مذکور نیز از همین حکایت به بعد دچار مشکل شده است، مقطعی پیشتر به نظر به کل آدرس سایت پیغام ساسپند اکانت سی پنل را نمایش می‌داد، پیشتر از آن پیام لغو سرویس دهی را از تاریخ 1400/9/19 بر صفحه روی دیگر عناصر تصویر به نمایش می‌گذاشت، در این تاریخ نیز پیغام مذکور به نمایش گذاشته می‌شود، به نظر شما چه حرکتی مناسب به اجرا و انجام است برای رفع مشکل سایت مذکور. 19:49 چهارشنبه 4 اسفند 1400. گمان به پیش از فشار جایگزین نظر شد. گویا گمان قطعیّتی کمتر از نظر دارد، گمان می‌بریم این از تعریف من در فرد فرد اعضای جامعه سرچشمه می‌گیرد. 19:55 همین روز.

,