آیا سرنگونی و براندازی نظام و حکومت جمهوری اسلامی ایران امری مناسب است، برچیدن ساختار ولایت فقیه چه طور

تعداد پاراگرف: 1

در سخنان پیشین زوایای مختلفی از فضای حکومت داری بر اساس احترام بر بنیاد و اصل بودن انسان ورای هر نگرش و فرقه و دین مطرح شده است، با اینحال برای عبور از ساختار خودکامه و دیکتاتوری موجود در ایران با هرج و مرج افسار گسیخته موافق نیستم به شکلی که آرامش تک تک اعضای جامعه را تحت تاثیر بگیرد و موجی باشد که در آن نه کلام بلکه اسلحه و قدرتِ خشکِ عریان سخن می گویند. از طرفی وقتی ما به آسودگی در خصوص گرایش به براندازی و سرنگونی همراه با آشفتگی حرف می زنیم احتمالاً دست کم اندکی با احترام به حریم دیگران زاویه داریم، از این موضوع شاید بتوان به این نتیجه رسید که ما هنوز به بلوغ حرمت و حریم انسان و رای اکثریت نرسیده‌ایم، ۲۰:۲۸ پنجشنبه ۷ دی ۱۴۰۲ در تبریز.