قزاقستان

تعداد پاراگرف: 2

گمان می‌بریم شرایط جهت اقدام به حذف ویزای قزّاقستان مناسب باشد، باغستان شهریار، ۲۳:۱۷ جمعه ۲۷ اسفند ۱۴۰۰.

گمان نمی‌بریم اگر در قزاقستان اراده و برنامه‌ای در جهت موضوعات مطرح مرتبط با ادیان ابراهیمی می‌بود آقای پوتین توان عبور از مرز قزّاقستان را می‌داشتند اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، دقایقی قبل اشاره‌ای به این مضمون در قبال احتجام(ریاست اجتماع) قزاقستان داشته‌ایم به لفظ. چنین خبری روز گذشته دریافت شده است، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. نوزده و بیست و چهار دقیقهٔ شنبه هجده دی هزار و چهارصد شمسی. کلّیّت این موضوع دو روز پیشتر از گمان ما گذشته است و احتمالاً اشراف احتجام قزاقستان به چنین مضمونی. بیست و دو و سیزده دقیقهٔ همین روز.