کرمان

تعداد پاراگرف: 1

به گمان واژگونی اتوبوس کرمان به مشهد کار آقای روحانی احتجام پیشین و مادر ایشان بوده است با نصب اختلال گری در سیستم ناو بری فرمان اتوبوس و کنترل از راه دور در سرعت به نظر ایشان مناسب که یا از جی پی اس اتوبوس بهره برده اند و یا دستگاه اختلال گر شامل آن بوده است اختلال ایجاد شده که باعث واژگونی اتوبوس بوده است، بر اساس آنچه به گمان رسیده از برگ Ostankerman در Instagram.com این حادثه دست کم سه فوت تا حوالی این زمان باعث شده است، Gebze گبزه شرق استانبول 14:37 شنبه 21 خرداد 1401. ذخیره ی نوشته از صدور فرمان تا حوالی این لحظات به درازا مانده بود، 14:45 همین حوالی.