محبّت

تعداد پاراگرف: 1

آیا ثمرهٔ محبّت باعث فزونی احترام به شخص عزیز است، اگر چنین است چه چیز باعث حوالهٔ دشنام یا حذف کلماتی می‌گردد که پیش از نام افراد به عنوان نشانی از احترام به کار می‌روند، اگر البتّه چنین مواردی حادث می‌شوند به عنوان مثال در شمال غرب فلتا در خصوص ورزشکاران یا در اغلب مناطق این سرزمین در خصوص هنرمندان. یک و سی و دو دقیقهٔ بامداد جمعه هفده دی هزار و چهارصد شمسی.