زندگی

تعداد پاراگرف: 1

اگر در حیات انرژی و نیرویی هست مرتبط به عالم زندگان است حتّی اگر میراث و تلقینی باشد رسیده از رفتگان، چنین گمان برده‌ایم. دوازده و چهل و نه دقیقهٔ جمعه دوازده آذر هزار و چهارصد شمسی.