موضوعات اخیر

تحدید دنبال کنندگان


در خصوص جلوگیری از مرتفع ساختن کسانی که دنبال کنندگان مطالب سایت Nesby.ir را تحدید می‌کنند چه کارهایی صورت گرفته است. چهارده و سی و پنج دقیقهٔ سه‌شنبه نه آذر هزار و چهارصد شمسی.

,

دیدگاهتان را بنویسید