شنود و رصد داده و ارتباط شهروند

تعداد پاراگرف: 1

آیا مناسب است داده و ارتباط یک شهروند را بدون رضایت او شنود و رصد داشتن، آیا چنین گمانی معقول است که از دولت ایجاد بستر آرامش را انتظار داشت بدون اینکه جواز رصد کلماتی خاص به عنوان مثال، داعش و طالبان، القاعده، حماس، بوکو حرام، کوید ۱۹(کرونا)، آقای امام جمعهٔ کاشان، آقای امام جمعهٔ بوشهر، آقایان امام جمعهٔ تمام شهرها و مجامع، خانوم‌ها باران کوثری و رخشان بنی اعتماد، آقای جهانگیر کوثری، آقایان نزدیک به آقای خامنه‌ای، دوستان و هم قطاران تمامی این افراد، کلمات مرتبط به مراودات مالی ایشان و نظایر چنین را در رصد داشته باشند. باغستان شهریار، ۱۵:۱۷ جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱.