شبکه ی تلویزیون شخص منظر، رسانه، رادیو

تعداد پاراگرف: 1

مایل نیستیم در شبکه ی رادیو و تلوزیون، صدا و سیما، نما و آوا و هر نوعی از رسانه پیش شرطی به عنوان قوانین انتقال مضمون برای اشخاص مطرح شود، مایل نیستیم کلام قطع گردد به واسطه ی قوانینی چون عدم استفاده از نام شرکت، کارخانه، محصول، برند و هر نوعی از این دست یا هر دلیلی که به گمان قطع صدا یا تصویر و انتقال مضمون را مناسب در نظر آورد، ۱۵:۱۲ جمعه ۲۲ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۱۴ ۲۰۲۲ خانه ی آقای والد در باغستان شهریار.