شهید

تعداد پاراگرف: 1

آیا فوت شخصی احمق از سر حماقت را مناسب است شاهدی بر حماقت دانست و شهیدش نامید، به عنوان مثال در مواجهه با موقعییت یا شخصی که سبب فوت ایشان گردد، امما نه در منظور مرسوم شهید که امتیازی گیرند یا امتیازی از دست ایشان برود که در استعاره ای از درسی در مسیر گسترش دانش و نگرش عمومی جامعه، ۱۵:۱۲ چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). آیا جان سپردن شخصی در مسیر اعتقاد خویش را مناسب است ملامت داشتن، شبیه به این موضوع پیشتر طرح شده است که آیا دلیلی در جهان هست که جان سپردن را به توجیه برساند و آیا در آن لحظه پای عقل در میان است، ۱۹:۴۷ همین حوالی. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، اینترنت دقایقی پیشتر رسید، ۱۹:۵۲ همین حوالی.