ماسک، سینوس‌های صورت، گونه‌ها و سرما

تعداد پاراگرف: 1

ده و یازده دقیقهٔ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، در وضعیّت‌های طولانی استفاده از ماسک که گونه‌ها بخار گرفته و گرم و مرطوب است احتمالاً عدم حذف سریع ماسک در فضای سرد ‌‌مناسب در نظر گرفتن باشد. ده و سی و شش دقیقهٔ همین روز، دلیل محکم‌تر کردن کش نگهدارندهٔ برخی از ماسک‌ها از نظر شما چه می‌تواند باشد.

,